Oferta

KSIEGOWOŚĆ

Usługi z zakresu księgowości, które możemy Państwu zaoferować, to przede wszystkim:

biuroksiegowe

 • prowadzenie wszelkich form księgowości: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów dla ryczałtu
 • dla płatników VAT-u prowadzenie odpowiednich rejestrów tego podatku
 • w zależności od potrzeb sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • reprezentowanie naszego Klienta w w/w urzędach w zakresie świadczonych przez nas usług
 • sporządzanie również dodatkowych raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb naszych klientów
 • porady księgowo-podatkowe

 

KADRY I PŁACE

Zakres naszych usług to między innymi:

ksiegi-handlowe-biuro-rachunkowe-ksiegowe-ola-chorzow-katowice

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • wyliczanie składek ZUS
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji
 • przygotowywanie i elektroniczne składanie do ZUS
  dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących
  pracowników
 • przygotowywanie wymaganych raportów miesięcznych
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • raporty płacowe dla zarządu

 Obsługę płac możemy uzupełnić o kadry, czyli:023913838

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • przygotowywanie standardowych umów o pracę, aneksów
 • przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia
 • dbanie o terminowość badań lekarskich, zaświadczeń itp.
 • przygotowywanie świadectw pracy odchodzących pracowników
 • przygotowywanie skierowań na badania lekarskie
 • prowadzenie kart urlopowych