Aktualności

Podatek od nieruchomości za nowo wybudowany obiekt

Firma pod koniec września planuje zakup nowo wybudowanego budynku. Czy podatek od nieruchomości będziemy zobowiązani opłacać od października br., czy też dopiero od stycznia 2016 r.? Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od…
Read more

Zgłaszanie zmian we wpisie do CEIDG

W celu zgłoszenia zmian we wpisie w CEIDG przedsiębiorca będący osobą fizyczną wypełnia formularz CEIDG-1. Obecnie od jego decyzji zależy, czy dotyczące go zmiany zgłosi w sposób tradycyjny w ramach wizyty w urzędzie gminy, czy…
Read more

Kiedy zaczyna się i kończy okres wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym trybem rozwiązania stosunku pracy, z którego pracodawcy często korzystają w praktyce. Jednym z elementów wypowiedzenia jest jego okres, zróżnicowany w zależności od rodzaju umowy. Przepisy Kodeksu pracy wskazują te…
Read more

Wymiar czasu pracy w 2016 r.

Ogół pracowników wykonuje pracę zgodnie z normami czasu pracy wynikającymi z Kodeksu pracy. Tylko nieliczni mają te normy określone w przepisach odrębnych. W oparciu o obowiązujące normy ustala się pracownikowi wymiar czasu pracy przypadający do…
Read more

VAT przy nieodpłatnym używaniu samochodów firmowych

W przypadku gdy podatnik udostępnia nieodpłatnie swoim pracownikom należące do jego przedsiębiorstwa samochody, mamy generalnie do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług, które podlega opodatkowaniu VAT. Jednak nie każde udostępnienie na cele prywatne…
Read more